CT TNHH THƯƠNG MAI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Đại lý ủy quyền thiết bị cầm tay Bosch
Địa chỉ: 271 Trường chinh- Thanh Xuân- Hà Nội Điên thoại:(024) 22146774 - (024) 35658867
HỖ TRỢ 24/24

GỌI: 0987 68 68 74

GỌI: 0788 69 68 68

Kích thủy lực

[motangan]
Trọng lượng đẩy: 2Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 80 mm
Nâng thấp nhât(mm): 148 mm
Nâng cao nhất(mm): 248 mm
Trọng lượng: 2.3 kg
 [/motangan] [chitiet]

Kích thủy lực 2 Tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]150.000[/giaban][giagoc]170.000[/giagoc]

[motangan]
Trọng lượng đẩy: 4 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 110 mm
Nâng thấp nhât(mm): 180 mm
Nâng cao nhất(mm): 340 mm
Trọng lượng: 3.4 kg
 [/motangan] [chitiet]

Kích thủy lực 4 Tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]180.000[/giaban][giagoc]200.000[/giagoc]

[motangan]
Trọng lượng đẩy: 6 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 110 mm
Nâng thấp nhât(mm): 180 mm
Nâng cao nhất(mm): 355 mm
Trọng lượng: 3.8 kg
 [/motangan] [chitiet]

Kích thủy lực 6 Tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]220.000[/giaban][giagoc]250.000[/giagoc]

[motangan]
Trọng lượng đẩy: 8 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 125 mm
Nâng thấp nhât(mm): 200 mm
Nâng cao nhất(mm): 385 mm
Trọng lượng: 4.6 kg
 [/motangan] [chitiet]

Kích thủy lực 8 Tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]260.000[/giaban][giagoc]290.000[/giagoc]

[motangan]
Trọng lượng đẩy: 10 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 125 mm
Nâng thấp nhât(mm): 220 mm
Nâng cao nhất(mm): 385 mm
Trọng lượng: 5.1 kg
 [/motangan] [chitiet]

Kích thủy lực 10 Tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]300.000[/giaban][giagoc]350.000[/giagoc]

[motangan]
Trọng lượng đẩy: 12 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 125 mm
Nâng thấp nhât(mm): 210 mm
Nâng cao nhất(mm): 395 mm
Trọng lượng: 6.5 kg
 [/motangan] [chitiet]

Kích thủy lực 12 Tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]360.000[/giaban][giagoc]460.000[/giagoc]

[motangan]
Trọng lượng đẩy: 16 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 140 mm
Nâng thấp nhât(mm): 225 mm
Nâng cao nhất(mm): 425 mm
Trọng lượng: 7.3 kg
 [/motangan] [chitiet]

Kích thủy lực 16 Tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]440.000[/giaban][giagoc]480.000[/giagoc]

[motangan]
Trọng lượng đẩy: 20 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 145mm
Nâng thấp nhât(mm): 235mm
Nâng cao nhất(mm): 440mm
Trọng lượng: 9.5 kg
 [/motangan] [chitiet]

Kích thủy lực 20 Tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]480.000[/giaban][giagoc]580.000[/giagoc]

[motangan]
Trọng lượng đẩy: 32 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 150mm
Nâng thấp nhât(mm): 205 mm
Nâng cao nhất(mm): 455 mm
Trọng lượng: 12.5 kg
 [/motangan] [chitiet]

Kích thủy lực 32 Tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]650.000[/giaban][giagoc]750.000[/giagoc]

[motangan]
Trọng lượng đẩy: 50 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 155 mm
Nâng thấp nhât(mm): 260 mm
Nâng cao nhất(mm): 415 mm
Trọng lượng: 19 kg
 [/motangan] [chitiet]

Kích thủy lực 50 Tấn

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]1.370.000[/giaban][giagoc]1.500.000[/giagoc]

[motangan]
Trọng lượng đẩy: 100 Tấn
Hành trình kéo căng (mm): 185mm
Nâng thấp nhât(mm): 285mm
Nâng cao nhất(mm): 450mm
Trọng lượng: 68kg
 [/motangan] [chitiet]

Kích thủy lực 100 Tấn
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]4.800.000[/giaban][giagoc]5.200.000[/giagoc]

Đã đăng ký với bộ công thương
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35658867 - Hotline: 0987 6868 74
Email: dienmay8888@gmail.com
Công ty|Thanh toán|Bảo mật|Bảo hành|Vận chuyển|Chủ sở hữu website