CT TNHH THƯƠNG MAI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Đại lý ủy quyền thiết bị cầm tay Bosch
Địa chỉ: 271 Trường chinh- Thanh Xuân- Hà Nội Điên thoại:(024) 22146774 - (024) 35658867
HỖ TRỢ 24/24

GỌI: 0987 68 68 74

GỌI: 0788 69 68 68

Máy mài góc crown

[motangan]
 - Công suất: 1200 W
 - Tốc độ không tải: 8500 vòng/phút.
 - Khả năng mài
 - Đường kính đá mài: 150 mm.
 - Thân dài
 - Bảo hành: 06 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy mài góc Crown CT13029
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi! [/chitiet] [giaban]980.000[/giaban][giagoc]1.080.000[/giagoc]

[motangan]
 - Công suất: 2200 W
 - Tốc độ không tải: 6000 vòng/phút.
 - Khả năng mài
 - Đường kính đá mài: 230 mm.
 - Bảo hành: 06 Tháng
[/motangan] [chitiet]

Máy mài góc Crown CT13070
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


 [/chitiet] [giaban]1.650.000[/giaban][giagoc]1.850.000[/giagoc]

[motangan]
 - Công suất: 1010 W
 - Tốc độ không tải:11000 vòng/phút.
 - Khả năng mài
 - Đường kính đá mài: 125 mm.
 - Thân dài
 - Bảo hành: 06 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy mài góc Crown CT13217
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


 [/chitiet] [giaban]880.000[/giaban][giagoc]980.000[/giagoc]

[motangan]
 - Công suất: 700 W
 - Tốc độ không tải:11000 vòng/phút.
 - Khả năng mài
 - Đường kính đá mài: 100 mm
 - Thân dài
 - Bảo hành: 06 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy mài góc Crown CT13008
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


 [/chitiet] [giaban]740.000[/giaban][giagoc]840.000[/giagoc]

[motangan]
 - Công suất: 860 W
 - Tốc độ không tải:11000 vòng/phút.
 - Khả năng mài
 - Đường kính đá mài: 100 mm
 - Thân dài
 - Bảo hành: 06 Tháng


[/motangan] [chitiet]

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


 [/chitiet] [giaban]760.000[/giaban][giagoc]860.000[/giagoc]

[motangan]
 - Công suất: 860 W
 - Tốc độ không tải:11000 vòng/phút.
 - Khả năng mài
 - Đường kính đá mài: 125 mm.
 - Thân dài
 - Bảo hành: 06 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy mài góc Crown CT13290
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi! [/chitiet] [giaban]800.000[/giaban][giagoc]900.000[/giagoc]

[motangan]
 - Công suất: 1300 W
 - Tốc độ không tải: 7800 vòng/phút.
 - Khả năng mài
 - Đường kính đá mài: 180 mm.
 - Thân dài
 - Bảo hành: 06 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy mài góc Crown CT13300
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


 [/chitiet] [giaban]1.180.000[/giaban][giagoc]1.290.000[/giagoc]

[motangan]
 - Công suất: 600 W
 - Tốc độ không tải:11000 vòng/phút.
 - Khả năng mài
 - Đường kính đá mài: 100 mm
 - Thân ngắn
 - Bảo hành: 06 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy mài góc Crown CT13322
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


 [/chitiet] [giaban]650.000[/giaban][giagoc]750.000[/giagoc]

[motangan]
 - Công suất: 860 W
 - Tốc độ không tải: 0 - 11000 vòng/phút
 - Khả năng mài
 - Đường kính đá mài: 125 mm.
 - Bảo hành: 06 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Mái mài góc Crown CT13336
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


 [/chitiet] [giaban]950.000[/giaban][giagoc]1.050.000[/giagoc]

[motangan]
 - Công suất: 200 W
 - Tốc độ không tải: 2950 vòng/phút.
 - Đường kính đĩa mài: 125 x 25 x 32 mm.
Bảo hành: 06 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy mài 2 đá Crown CT13331
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


 [/chitiet] [giaban]850.000[/giaban][giagoc]950.000[/giagoc]

[motangan]
 - Công suất: 250 W
 - Tốc độ không tải: 2950 vòng/phút.
 - Đường kính đĩa mài: 150 x 25 x 32 mm.
Bảo hành: 06 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy mài 2 đá Crown CT13332
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


 [/chitiet] [giaban]1.000.000[/giaban][giagoc]1.100.000[/giagoc]

[motangan]
 - Công suất: 350 W
 - Tốc độ không tải: 2950 vòng/phút.
 - Đường kính đĩa mài: 200 x 25 x 32 mm.
Bảo hành: 06 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy mài 2 đá Crown CT13333
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!


 [/chitiet] [giaban]1.200.000[/giaban][giagoc]1.320.000[/giagoc]

Đã đăng ký với bộ công thương
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35658867 - Hotline: 0987 6868 74
Email: dienmay8888@gmail.com
Công ty|Thanh toán|Bảo mật|Bảo hành|Vận chuyển|Chủ sở hữu website