CT TNHH THƯƠNG MAI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Đại lý ủy quyền thiết bị cầm tay Bosch
Địa chỉ: 271 Trường chinh- Thanh Xuân- Hà Nội Điên thoại:(024) 22146774 - (024) 35658867
HỖ TRỢ 24/24

GỌI: 0987 68 68 74

GỌI: 0788 69 68 68

Máy nén khí Ergen

[motangan]
Công suất: 2.0 HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.12 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 24 lít
Trọng lượng: 26 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-2525

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]1.700.000[/giaban][giagoc]1.970.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 2.5 HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.12 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 35 lít
Trọng lượng: 31 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-2535

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]1.950.000[/giaban][giagoc]2.250.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 3.0 HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.22 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 40 lít
Trọng lượng: 38 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-3040
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]3.200.000[/giaban][giagoc]3.520.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 0.5 HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.036 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 30 lít
Trọng lượng: 42 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-1230V

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]2.600.000[/giaban][giagoc]2.860.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 1.0HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.08 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 58 lít
Trọng lượng: 73 Kg
bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-1085V

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]4.100.000[/giaban][giagoc]4.550.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 2.0HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.12 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 85 lít
Trọng lượng: 98 Kg
bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-2085V

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]5.000.000[/giaban][giagoc]5.500.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 2.0 HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.12 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 24 lít
Trọng lượng: 26 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-2525

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]1.890.000[/giaban][giagoc]2.100.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 2.5 HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.12 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 35 lít
Trọng lượng: 31 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-2535

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi
 [/chitiet] [giaban]2.250.000[/giaban][giagoc]2.450.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 3.0 HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.22 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 40 lít
Trọng lượng: 38 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-3040

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]3.800.000[/giaban][giagoc]4.100.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 0.5 HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.036 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 30 lít
Trọng lượng: 42 Kg
Bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-1230V

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]3.000.000[/giaban][giagoc]3.300.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 1.0HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.08 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 58 lít
Trọng lượng: 73 Kg
bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-1085V

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]5.050.000[/giaban][giagoc]5.550.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 2.0HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.12 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 85 lít
Trọng lượng: 98 Kg
bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen EN-2085V

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]6.000.000[/giaban][giagoc]6.600.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 1.0HP
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng khí 0.08 m3/phút
Áp lực nén: 0.8 Mpa  (8 kg/cm)
Dung tích bình nén: 6 lít
Trọng lượng: 16 Kg
bảo hành: 06 Tháng
 [/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Ergen 1006
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]1.450.000[/giaban][giagoc]1.600.000[/giagoc]

Đã đăng ký với bộ công thương
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35658867 - Hotline: 0987 6868 74
Email: dienmay8888@gmail.com
Công ty|Thanh toán|Bảo mật|Bảo hành|Vận chuyển|Chủ sở hữu website