CT TNHH THƯƠNG MAI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Đại lý ủy quyền thiết bị cầm tay Bosch
Địa chỉ: 271 Trường chinh- Thanh Xuân- Hà Nội Điên thoại:(024) 22146774 - (024) 35658867
HỖ TRỢ 24/24

GỌI: 0987 68 68 74

GỌI: 0788 69 68 68

Máy nén khí dây đai

[motangan]
Model: TM-V-0.25/8-70L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 70 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8-70L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]5.600.000[/giaban][giagoc]6.160.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-V-0.25/8-100L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 100 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8-100L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]6.560.000[/giaban][giagoc]7.216.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-V-0.25/12.5-100L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 12.5 kg/cm
Dung tích bình chứa: 100 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/12.5-100L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]7.550.000[/giaban][giagoc]8.305.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-V-0.25/8-100L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 100 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8-100L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]8.000.000[/giaban][giagoc]8.800.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-V-0.25/8-180L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 180 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8-180L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]7.990.000[/giaban][giagoc]8.789.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-V-0.25/12.5-180L
Công suất: 3.0 HP
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 250 lít/phút
Áp lực: 12.5 kg/cm
Dung tích bình chứa: 180 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/12.5-180L

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68
 [/chitiet] [giaban]8.990.000[/giaban][giagoc]9.889.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-V-0.25/8X2-230L
Công suất: 3.0 HP X2
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 500 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 230 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8X2-230L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]12.550.000[/giaban][giagoc]13.805.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-V-0.25/12.5X2-230L
Công suất: 3.0 HP X2
Điện áp: 220V
Lưu lượng: 500 lít/phút
Áp lực: 12.5 kg/cm
Dung tích bình chứa: 230 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/12.5X2-230L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]13.800.000[/giaban][giagoc]15.180.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-W-0.36/8-180L
Công suất: 4.0 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 360 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 180 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-W-0.36/8-180L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]9.250.000[/giaban][giagoc]10.175.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-W-0.36/8-230L
Công suất: 4.0 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 360 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 230 L
Bảo hành: 01 năm


[/motangan] [chitiet]
Máy nén khí Pegasus TM-W-0.36/8-230L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]9.550.000[/giaban][giagoc]10.500.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-W-0.36/8-330L
Công suất: 4.0 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 360 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 330 L
Bảo hành: 01 năm


[/motangan] [chitiet]
Máy nén khí Pegasus TM-W-0.36/8-330L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68 [/chitiet] [giaban]10.680.000[/giaban][giagoc]11.748.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-V-0.6/8-180LL
Công suất: 5.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 600 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 180 L
Bảo hành: 01 năm[/motangan] [chitiet]
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]10.300.000[/giaban][giagoc]11.330.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-V-0.6/8-230LL
Công suất: 5.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 600 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 230 L
Bảo hành: 01 năm


[/motangan] [chitiet]
Máy nén khí Pegasus TM-V-0.6/8-230L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]11.200.000[/giaban][giagoc]12.320.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-V-0.6/8-330LL
Công suất: 5.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 600 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 330 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.6/8-330L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]12.000.000[/giaban][giagoc]13.200.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TTM-W-0.67/8-330L
Công suất: 7.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 670 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 330 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-W-0.67/8-330L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]14.000.000[/giaban][giagoc]15.400.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-W-0.67/12.5-330L
Công suất: 7.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 670 lít/phút
Áp lực: 12.5 kg/cm
Dung tích bình chứa: 330 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-W-0.67/12.5-330L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]15.000.000[/giaban][giagoc]16.500.000[/giagoc]

[motangan]
Model:TM-W-0.67/8-500L
Công suất: 7.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 670 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 500 L
Bảo hành: 01 năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí Pegasus TM-W-0.67/8-500L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]16.000.000[/giaban][giagoc]17.600.000[/giagoc]

[motangan]
Model:TM-W-0.67/12.5-500L
Công suất: 7.5 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 670 lít/phút
Áp lực: 12.5 kg/cm
Dung tích bình chứa: 500 L
Bảo hành: 01 năm[/motangan] [chitiet]
Máy nén khí Pegasus TM-W-0.67/12.5-500L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]17.000.000[/giaban][giagoc]18.700.000[/giagoc]

[motangan]
Model:TM-W-0.9/8-330L
Công suất: 10 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 900 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 330 L
Bảo hành: 01 năm


[/motangan] [chitiet]
Máy nén khí Pegasus TM-W-0.9/8-330L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]15.700.000[/giaban][giagoc]17.270.000[/giagoc]

[motangan]
Model:TM-W-0.9/8-500L
Công suất: 10 HP
Điện áp: 380V
Lưu lượng: 900 lít/phút
Áp lực: 8.0 kg/cm
Dung tích bình chứa: 500 L
Bảo hành: 01 năm


[/motangan] [chitiet]
Máy nén khí Pegasus TM-W-0.9/8-500L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]17.680.000[/giaban][giagoc]19.448.000[/giagoc]

Đã đăng ký với bộ công thương
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35658867 - Hotline: 0987 6868 74
Email: dienmay8888@gmail.com
Công ty|Thanh toán|Bảo mật|Bảo hành|Vận chuyển|Chủ sở hữu website