CT TNHH THƯƠNG MAI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Đại lý ủy quyền thiết bị cầm tay Bosch
Địa chỉ: 271 Trường chinh- Thanh Xuân- Hà Nội Điên thoại:(024) 22146774 - (024) 35658867
HỖ TRỢ 24/24

GỌI: 0987 68 68 74

GỌI: 0788 69 68 68

Máy nén khí không dầu

[motangan]
Model: TM-550-32
Công suất: 3/4 HP
Lưu lượng(L/phút): 110
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 25 L
Bảo hành: 01 Năm

[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF550-25L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68
 [/chitiet] [giaban]2.850.000[/giaban][giagoc]3.135.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-OF750-25L
Điện áp: 220V
Công suất: 1.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 145
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 25 L
Bảo hành: 01 Năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750-25L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]3.100.000[/giaban][giagoc]3.410.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-OF550-35L
Điện áp: 220V
Công suất: 3/4 HP
Lưu lượng(L/phút): 110
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 35 L
Bảo hành: 01 Năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF550-35L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68
 [/chitiet] [giaban]3.150.000[/giaban][giagoc]3.465.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-OF750-35L
Điện áp: 220V
Công suất: 1.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 145
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 35 L
Bảo hành: 01 Năm

[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750-35L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]3.350.000[/giaban][giagoc]3.685.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-OF550-40L
Điện áp: 220V
Công suất: 3/4 HP
Lưu lượng(L/phút): 110
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 40 L
Bảo hành: 01 Năm

[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF550-40L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]3.800.000[/giaban][giagoc]4.180.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-OF750-40L
Điện áp: 220V
Công suất: 1.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 145
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 40 L
Bảo hành: 01 Năm

[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750-40L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]4.000.000[/giaban][giagoc]4.400.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-OF550-50L
Điện áp: 220V
Công suất: 3/4 HP
Lưu lượng(L/phút): 110
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 50 L
Bảo hành: 01 Năm


[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF550-50L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]4.100.000[/giaban][giagoc]4.510.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-OF750-50L
Điện áp: 220V
Công suất: 1.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 145
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 50 L
Bảo hành: 01 Năm


[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750-50L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]4.300.000[/giaban][giagoc]4.730.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-OF750-70L
Điện áp: 220V
Công suất: 1.5 HP
Lưu lượng(L/phút): 220
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 70 L
Bảo hành: 01 Năm

[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750-70L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]5.650.000[/giaban][giagoc]6.215.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-OF750X2-70L
Điện áp: 220V
Công suất: 2.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 290
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 70 L
Bảo hành: 01 Năm
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750X2-70L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]6.100.000[/giaban][giagoc]6.710.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-OF750X3-70L
Điện áp: 220V
Công suất: 3.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 435
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 70 L
[/motangan] [chitiet]

Máy nén khí không dầu Pegasus TM-OF750X3-70L
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68

 [/chitiet] [giaban]8.200.000[/giaban][giagoc]9.020.000[/giagoc]

[motangan]
Model: TM-OF1100X4-300L
Điện áp: 220V
Công suất: 6.0 HP
Lưu lượng(L/phút): 600
Áp lực(Kg/cm): 8.0
Dung tích bình chứa: 300 L
[/motangan] [chitiet]

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 012 88 69 68 68


 [/chitiet] [giaban]25.600.000[/giaban][giagoc]28.160.000[/giagoc]

Đã đăng ký với bộ công thương
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35658867 - Hotline: 0987 6868 74
Email: dienmay8888@gmail.com
Công ty|Thanh toán|Bảo mật|Bảo hành|Vận chuyển|Chủ sở hữu website