CT TNHH THƯƠNG MAI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Đại lý ủy quyền thiết bị cầm tay Bosch
Địa chỉ: 271 Trường chinh- Thanh Xuân- Hà Nội Điên thoại:(024) 22146774 - (024) 35658867
HỖ TRỢ 24/24

GỌI: 0987 68 68 74

GỌI: 0788 69 68 68

lacela

[motangan]
Công suất: 350W
Khoan điện đảo chiều:10mm
Nguốn điện: 220v/50Hz
Cách điện kép
Bảo hành: 03 Tháng
[/motangan] [chitiet]

 Máy khoan Lacela 231023
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]470.000[/giaban][giagoc]560.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 720W
Nguốn điện: 220v/50Hz
Cách điện kép
Bảo hành: 03 Tháng
[/motangan] [chitiet]

Máy khoan bê tông Lacela 222403
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]1.480.000[/giaban][giagoc]1.650.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 1100W
Nguốn điện: 220v/50Hz
Cách điện kép
Bảo hành: 03 Tháng
[/motangan] [chitiet]

Máy đục chuyên dụng Lacela 223007
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]1.950.000[/giaban][giagoc]2.420.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 1050W
Nguốn điện: 220V/50Hz
Cách điện kép
Bảo hành: 03 Tháng
[/motangan] [chitiet]

Máy đục chuyên dụng Lacela 223004
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi


 [/chitiet] [giaban]1.850.000[/giaban][giagoc]2.250.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 710 W
Nguốn điện: 220V/50Hz
Cách điện kép
Bảo hành: 03 Tháng
[/motangan] [chitiet]

Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]1.500.000[/giaban][giagoc]1.650.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 710 W
Nguồn điện: 220V/50Hz
Tốc độ không tải: 750 V/p
Cách điện kép
Bảo hành: 03 Tháng
[/motangan] [chitiet]

Máy khuấy sơn Lacela 281004
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]950.000[/giaban][giagoc]1.080.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 1050W
Nguồn điện: 220V/50Hz
Tốc độ không tải: 260 - 550 V/p
Cách điện kép
Bảo hành: 03 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy khuấy sơn Lacela 281403
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi


 [/chitiet] [giaban]1.300.000[/giaban][giagoc]1.430.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 710W
Nguốn điện: 220V/50Hz
Đường kính đá: 100 mm
Cách điện kép
Bảo hành: 03 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy mài góc Lacela 241020
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi


 [/chitiet] [giaban]690.000[/giaban][giagoc]790.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 550W
Nguốn điện: 220V/50Hz
Đường kính đá: 100 mm
Cách điện kép
Bảo hành: 03 Tháng
[/motangan] [chitiet]

Máy mài góc Lacela 241010
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi


 [/chitiet] [giaban]600.000[/giaban][giagoc]680.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 1500W
Nguốn điện: 220V/50Hz
Đường kính mũi soi: 12,7mm/12mm
Cách điện kép
Bảo hành: 03 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy phay lớn Lacela 261204
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi [/chitiet] [giaban]1.380.000[/giaban][giagoc]1.540.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 600W
Nguồn điện: 220V/50Hz
Lưu lượng: 2.8 m3
Cách điện kép
Bảo hành: 03 Tháng

[/motangan] [chitiet]

Máy thổi bụi Lacela 272801
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi


 [/chitiet] [giaban]550.000[/giaban][giagoc]650.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 1400 W
Nguồn điện: 220V/50 Hz
Đường kính đá căt: 110 mm
Tốc độ không tải: 11000 v/p
Bảo hành: 03 Tháng
[/motangan] [chitiet]

Máy cắt gạch đá Lacela 251102
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]850.000[/giaban][giagoc]950.000[/giagoc]

[motangan]
Công suất: 2200 W
Nguốn điện: 220v/50 Hz
Đường kính đá cắt: 355 mm
Tốc độ không tải: 3800 V/p
Bảo hành: 03 Tháng
[/motangan] [chitiet]

Máy cắt sắt Lacela 253509
Liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
Địa chỉ kinh doanh: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22146774 - (024) 35658867
Hotline: 0987 68 68 74  - 0788 69 68 68

Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi

 [/chitiet] [giaban]2.060.000[/giaban][giagoc]2.250.000[/giagoc]

Đã đăng ký với bộ công thương
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY QUANG TUYẾN
: 271 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35658867 - Hotline: 0987 6868 74
Email: dienmay8888@gmail.com
Công ty|Thanh toán|Bảo mật|Bảo hành|Vận chuyển|Chủ sở hữu website